Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Bardzo ważne: Przed odesłaniem towaru należy skontaktować się z nami drogą elektroniczną w celu uzyskania numeru reklamacji RMA.

Reklamowany towar należy odesłać na nasz adres wraz z oryginałem dokumentu zakupu oraz kartą gwarancyjną (jeśli produkt takową posiada). Reklamacja zostanie rozpatrzona w najkrótszym możliwym czasie, a w razie jej uznania, naprawy dokonamy w ciągu 14 dni. W przypadku, gdyby termin ten musiał zostać przedłużony, kupujący zostanie o tym poinformowany drogą mailową.

Więcej informacji dotyczących reklamacji można uzyskać kontaktując się z firmą drogą mailową.

Zwroty

Odstąpienie od umowy

Informujemy, że konsumentowi, który dokonał zakupów w RR Products przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, bez konieczności podawania przyczyn, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania przez konsumenta towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować RR Products o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy RR Products zwraca wszystkie otrzymane od konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez RR Products), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji.

Informujemy, że RRP wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.

Informujemy rownież, że prawo do odstąpienia od umowy nie daje konsumentowi możliwości bezpłatnego używania zakupionego towaru. Zgodnie z przepisami, jeśli zwracany produkt był użyty w większym zakresie niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, RR Products ma prawo do obciążenia konsumenta kosztami umniejszenia jej wartości.

Zasady zwrotu towarów

  1. Zwroty przyjmujemy od wszystkich osób fizycznych i podmiotów prawnych dokonujących zakupów w RR Products.
  2. Zwrot należy zgłosić pocztą elektroniczną na adres mailowy RR Products.
  3. Towary oznaczone jako „na zamówienie” można zwracać jedynie w momencie odkrycia wad produkcyjnych, wykluczających użycie towaru. W innym przypadku towar zostanie wymieniony lub naprawiony.
  4. W przypadku zwrotu w terminie powyżej 14 dni od daty otrzymania towaru, RR Products zwraca jedynie wartość towaru, bez kosztów przesyłki.
  5. Zwracany towar nie może być używany ani otwierany – należy go odesłać w oryginalnym opakowaniu w stanie, w jakim został zakupiony.
  6. Towar należy odesłać:
 
  • paczkomatem na dane:

          biuro.rrproducts@gmail.com
          tel. 662 122 195
          paczkomat: WRO24M  54-067 Wrocław ul. Karczemna 1

       lub

  • kurierem na adres:

          RR Products
          ul. Biłgorajska 16
          54-101 Wrocław
          tel. 662 122 195